K+

Velkommen til K+

Velkommen til K+

Hedmark Kunnskapspark har egen avdeling på Kongsvinger med ansvaret for førstelinjetjenesten i Kongsvinger, omstillingsprogrammet K+ for Kongsvingerregionen og inkubatordrift. Denne regionen som har den største industritettheten i Hedmark opplevde et tap av flere hundre arbeidsplasser under finanskrisen i 2008-2009. Det ble klart at Kongsvingerregionen trengte en ny giv for å få en vekst i næringslivet. Derfor er det i gangsatt et omstillingsprogram som er et spleiselag mellom stat, fylket, regionråd og Kongsvinger kommune. Og det er nylig besluttet at omstillingsprogrammet i Kongsvingerregionen skal ligge innunder én aktør, så fra 1/1-16 vil K+ også omfatte Industriinkubatoren for Kongsvingerregionen som skal ha fokus på produksjonsindustri. Denne felles regionale satsingen har en målsetning  å årlig skape 100 nye arbeidsplasser i regionen.

De siste årene har det vært stor aktivitet i jakten på nye idéer, og resultatene viser at det er god tilgang på idéer, over 100 i året. Noen av idéene gir grunnlag for bedriftsoppstart eller igangsetting av nytt område hos en eksisterende bedrift. Det vil bli ny vekst i Kongsvingerregionen, men dette krever endring både av holdninger og næringsstruktur. Brikkene i puslespillet for regionen må legges, noen brikker er kjente, mens andre er helt nye. Bioøkonomi er eksempel på et nytt fagområde som Kongsvingerrgionen ønsker å ta en rolle i.