K+

Kunnskap

Kunnskap er den viktigste parameteren for å utvikle næringslivet i Kongsvinger regionen i en positiv retning. NHO melder blant annet at over 50% av bedriftene i innlandet har et udekket kompetansebehov som har ført til svekket konkurransekraft og svakere utvikling enn det de kunne ha hatt med rett kompetanse. K+ ønsker å ta en sterkere posisjon i regionen for å bidra til rett utvikling. Ser man under på modellen der ønsker vi både å gjøre dette gjennom å ha god statistikk og analyse for næringslivet i regionen som et fundament for å vinkle hvordan vi skal adressere kompetanseutvikling, hvilke møteplasser vi skal organisere og ikke minst hvilke nettverk som er viktig.

Ta kontakt med oss hvis ønsker å være med på å utvikle dette eller være deltagende

Skaperkraft gjennom kunnskapsdeling
K+ Kompetanseutvikling
K+ møteplass
K+ nettverk for utvikling
K+ statistikk og analyse

Ta kontakt med Yngve for mer informasjon på yngve@hkp.no eller 916 55 132

Kunnskap er den viktigste parameteren for å utvikle næringslivet i Kongsvinger regionen i en positiv retning. NHO melder blant annet at over 50% av bedriftene i innlandet har et udekket kompetansebehov som har ført til svekket konkurransekraft og svakere utvikling enn det de kunne ha hatt med rett kompetanse. K+ ønsker å ta en sterkere posisjon i regionen for å bidra til rett utvikling. Ser man under på modellen der ønsker vi både å gjøre dette gjennom å ha god statistikk og analyse for næringslivet i regionen som et fundament for å vinkle hvordan vi skal adressere kompetanseutvikling, hvilke møteplasser vi skal organisere og ikke minst hvilke nettverk som er viktig.

Ta kontakt med oss hvis ønsker å være med på å utvikle dette eller være deltagende

Skaperkraft gjennom kunnskapsdeling
K+ Kompetanseutvikling
K+ møteplass
K+ nettverk for utvikling
K+ statistikk og analyse

Ta kontakt med Yngve for mer informasjon på yngve@hkp.no eller 916 55 132