K+

Oppstart

Nye forretningsidéer og nye bedrifter

Etablererkurs
Individuell veiledning
Nettverk og miljø: Kontorplass
Møteplasser
Næringsfond
Næringsfaglig vurdering
Søknads-bistand
Inkubator-program
  • K+ Oppstart tilbyr kompetanse og veiledning til deg som vil starte egen bedrift i Kongsvinger regionen
  • K+ Oppstart tilbyr etablererveiledning der fokus er på din forretningside
  • K+ Oppstart tilbyr gratis kontorplass de første månedene
  • K+ Oppstart samarbeider med Hedmark fylkeskommune om etablererkurs

Når du skal etablere din egen bedrift er det flere ting du må tenke på. Hva skal du selge? Til hvem? Hvordan skal du finansiere det? Hva trenger du av kompetanse? Hva er lovgivningen i din bransje? Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på planlegging før etablering og oppstart. I arbeidet med en forretningsplan får man informasjon og kunnskap som er verdifull for veien videre. Dersom du ikke allerede har skrevet din forretningsplan, kan du for eksempel ta utgangspunkt i mal for forretningsplan på altinn.no.
K+ Oppstart skal bidra til at Kongsvinger skal være et godt sted å etablere ny virksomhet. Gjennom målrettet individuell veiledning og oppfølging arbeider vi for å styrke mulighetene for at den enkelte etablerer skal lykkes.

Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp, råd og veiledning i forbindelse med etableringen av din bedrift.

Ta kontakt med Kjersti på kjersti@hkp.no eller telefon 419 17 351

Nye forretningsidéer og nye bedrifter

Etablererkurs
Individuell veiledning
Nettverk og miljø: Kontorplass
Møteplasser
Næringsfond
Næringsfaglig vurdering
Søknads-bistand
Inkubator-program
  • K+ Oppstart tilbyr kompetanse og veiledning til deg som vil starte egen bedrift i Kongsvinger regionen
  • K+ Oppstart tilbyr etablererveiledning der fokus er på din forretningside
  • K+ Oppstart tilbyr gratis kontorplass de første månedene
  • K+ Oppstart samarbeider med Hedmark fylkeskommune om etablererkurs

Når du skal etablere din egen bedrift er det flere ting du må tenke på. Hva skal du selge? Til hvem? Hvordan skal du finansiere det? Hva trenger du av kompetanse? Hva er lovgivningen i din bransje? Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på planlegging før etablering og oppstart. I arbeidet med en forretningsplan får man informasjon og kunnskap som er verdifull for veien videre. Dersom du ikke allerede har skrevet din forretningsplan, kan du for eksempel ta utgangspunkt i mal for forretningsplan på altinn.no.
K+ Oppstart skal bidra til at Kongsvinger skal være et godt sted å etablere ny virksomhet. Gjennom målrettet individuell veiledning og oppfølging arbeider vi for å styrke mulighetene for at den enkelte etablerer skal lykkes.

Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp, råd og veiledning i forbindelse med etableringen av din bedrift.

Ta kontakt med Kjersti på kjersti@hkp.no eller telefon 419 17 351