K+

Program “Skogen inn i framtida”

08:30: Registrering

09.00-09.20:    Velkommen v/ Daglig leder K+, Petter Moseby og Ordfører i Kongsvinger Sjur Strand

HKP lanserer BioSmia med node på Kongsvinger.

09.20-09.45: Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring. Avdelingsdirektør Landbruks- og Matdepartementet, Frode Lyssandtræ

09.45-10.15:  Skogen som råvare for bio-drivstoff. Biozin, Reidar Bergene Holm

10.15-10.45:  Samtalepause

10.45-11.15:  Fra fiber til fôr. Fremtidig dyrefor kommer fra skogen vår? Foods of Norway , Gro Steine  NMBU

11.15-11.45:  Økt skogproduksjon gjennom skogplanteforedling. NIBIO, Aksel Granhus

11.45-12.45:  Lunsj

12.45-13.15:  En kjøpers ønske for fremtidige tømmerleveranser. Moelven Løten, adm. dir. Lars Grøtta

13.15-13.45:  Samspill mellom sektorer for bærekraft. Tre industrien, daglig leder Heidi Finstad

13.45-14.15: Samtalepause

14.15-14.45:  Hvor vil skognæringen i Värmland bevege seg i fremtiden. Paper Province, VD Maria Hollander

14.45-15.00: Den grønne skogen i det grønne skiftet. Leder for stortingets energi og miljøkomite, Ola Elvestuen

15.00-15.15:  BioSmia navet i Innlandets bioøkonomi. Oppsummering av dagen. Adm dir HKP, Frank Larsen

Kategorier: Seminar |