K+

Torsdagslunsj ga oss status om verdensøkonomien

Veldig interessant foredrag av Senioranalytiker Eirik Larsen i DNB Markets.

DNB Markets’ Økonomiske utsikter i – 2017

 • I 2016  var det terror, politisk polarisering og fremtidsfrykt som satte dagsorden
 • …og meget tyder på at 2017 blir mer av det samme
 • 8 år etter finanskrisen, er verdensøkonomien ennå ikke friskmeldt –og den globale gjeldsbyrden er en av flere faktorer bak  fortsatt avmålte vekstutsikter
 • Vi oppjusterer likevel BNP-veksten i USA og opprettholder det positive vekstbildet i Kina
 • Norsk økonomi vil fortsatt måtte  gjennomgå  store omstillinger, men utsiktene er noe lysere nå…
 • Og markedsmessig: Høyere oljepris, sterk dollar og rom for ny kronestyrkelse…

2017  vil dreie seg om både økonomisk og politisk balansekunst…

 • Vil Donald Trump utløse en global handelskrig og påfølgende internasjonal stagnasjon?
 • Kommer vi til å se nye sprekkdannelser i EUs grunnmur og spekulasjoner i sammenbrudd?
 • Makter Kina å unngå en fullskala bankkrise med en tilhørende hard, økonomisk landing?
 • Står vi overfor store, politiske omveltninger i vår del av verden?
 • Hvor robuste er finansmarkedene i forhold til geopolitikk, eksogene sjokk og nye retninger for kapitalstrømmene?
 • Kan vi stole på at oljemarkedet rebalanseres og derigjennom danner basis for høyere priser?
 • Makter vi å balansere et rødglødende boligmarked i en stagnerende norsk økonomi?

Se hele presentasjonen

Eirik Larsen