K+

Våre tjenester

Våre verktøy og metodeverk

Metodikken K+ benytter ved oppstart av nye bedrifter er beskrevet i figuren under.
modell1

Verktøyene K+ benytter er beskrevet under
modell2

Metodikken K+ benytter ved oppstart av nye bedrifter er beskrevet i figuren under.

Avklaring
Oppstart
Utvikling
Markeds intro
Vekst
 • Ideutvikling
 • Finansiering
 • Forretningsutvikling
 • Markedsbehov
 • Selskapsform
 • Inntektsmodell
 • Lønnsomhet
 • Juridisk
 • Kontaktnett
 • Juridisk avsjekk
 • Forretningsmodell
 • Forretningsplan
 • Finansiering
 • Markedsanalyse
 • Samarbeidspartnere
 • Risikovurdering
 • IPR, beskyttelse av Patent, Merkevare og Design
 • Kompetanse og team
 • Markedsintroduksjon
 • Kapitalbehov
 • Finansierings- ordninger
 • Distribusjonskanaler
 • Salgs kanaler
 • Styre sammensetning
 • Planlegging
 • Roadmap
 • Driftsplan
 • Salgsstrategi
 • Markedsstrategi
 • Rekruttering
 • Mediastrategi
 • Økonomi
 • Kommunikasjon
 • Sosiale medier
 • Kapitalbehov
 • Finansiering- ordninger
 • Vekststrategi
 • Organisasjonsbygging
 • Videreutvikling av produkter/tjenester
 • Bransjespesifikke problemstillinger
 • Internasjonalisering
 • Verktøyene K+ benytter er beskrevet under

  Avklaring
  Oppstart
  Utvikling
  Markeds intro
  Vekst
  Verktøy

 • Idevurderingsskjema
 • Veilednings-dokument
  Lean startup
 • Osterwalders Business
  Model Canvas Mal
 • Verktøy

 • Veileder søknader til finansielle støtteordninger
 • Forretningsplan
 • Milepælsplan
 • Mal for Inkubatoropptak
 • SWOT
 • Verktøy

 • Mal for budsjettering og presentasjon av finansielle data
 • Lean Business modelleringsverktøy
 • Mal kort bedriftspitch
 • Verktøy

 • Mal for investor-presentasjon
 • Mal for elevatorpitch
 • Mal for investerings-memorandum
 • Verktøy

 • Mal for produktlevetider og intro av nye produkter/tjenester
 • Mal for Mal for investerings-memorandum
 • Aktivitet/metode

 • Business Model Canvas Workshop
 • Lean startup
 • Aktivitet/metode

 • Strategi workshop oppstart
 • Faglig syretest av forretningside
 • Pitchtrening bedrift
 • Aktivitet/metode

 • Strategi workshop utvikling
 • Salgstrening
 • Pitchtrening bedrift
 • Aktivitet/metode

 • Strategi workshop marked
 • Salgstrening
 • Pitchtrening investor
 • Investorsøk
 • Aktivitet/metode

 • Investorsøk
 • Salgstrening
 • Pitchtrening investor
 • Øvrig tilbud: Kontaktnett, Nettverksarrangementer, Inkubatorforum, Temadager/kvelder, Investorforum, Almuni, Kontorplass

  Våre verktøy og metodeverk

  Metodikken K+ benytter ved oppstart av nye bedrifter er beskrevet i figuren under.
  modell1

  Verktøyene K+ benytter er beskrevet under
  modell2

  Metodikken K+ benytter ved oppstart av nye bedrifter er beskrevet i figuren under.

  Avklaring
  Oppstart
  Utvikling
  Markeds intro
  Vekst
 • Ideutvikling
 • Finansiering
 • Forretningsutvikling
 • Markedsbehov
 • Selskapsform
 • Inntektsmodell
 • Lønnsomhet
 • Juridisk
 • Kontaktnett
 • Juridisk avsjekk
 • Forretningsmodell
 • Forretningsplan
 • Finansiering
 • Markedsanalyse
 • Samarbeidspartnere
 • Risikovurdering
 • IPR, beskyttelse av Patent, Merkevare og Design
 • Kompetanse og team
 • Markedsintroduksjon
 • Kapitalbehov
 • Finansierings- ordninger
 • Distribusjonskanaler
 • Salgs kanaler
 • Styre sammensetning
 • Planlegging
 • Roadmap
 • Driftsplan
 • Salgsstrategi
 • Markedsstrategi
 • Rekruttering
 • Mediastrategi
 • Økonomi
 • Kommunikasjon
 • Sosiale medier
 • Kapitalbehov
 • Finansiering- ordninger
 • Vekststrategi
 • Organisasjonsbygging
 • Videreutvikling av produkter/tjenester
 • Bransjespesifikke problemstillinger
 • Internasjonalisering
 • Verktøyene K+ benytter er beskrevet under

  Avklaring
  Oppstart
  Utvikling
  Markeds intro
  Vekst
  Verktøy

 • Idevurderingsskjema
 • Veilednings-dokument
  Lean startup
 • Osterwalders Business
  Model Canvas Mal
 • Verktøy

 • Veileder søknader til finansielle støtteordninger
 • Forretningsplan
 • Milepælsplan
 • Mal for Inkubatoropptak
 • SWOT
 • Verktøy

 • Mal for budsjettering og presentasjon av finansielle data
 • Lean Business modelleringsverktøy
 • Mal kort bedriftspitch
 • Verktøy

 • Mal for investor-presentasjon
 • Mal for elevatorpitch
 • Mal for investerings-memorandum
 • Verktøy

 • Mal for produktlevetider og intro av nye produkter/tjenester
 • Mal for Mal for investerings-memorandum
 • Aktivitet/metode

 • Business Model Canvas Workshop
 • Lean startup
 • Aktivitet/metode

 • Strategi workshop oppstart
 • Faglig syretest av forretningside
 • Pitchtrening bedrift
 • Aktivitet/metode

 • Strategi workshop utvikling
 • Salgstrening
 • Pitchtrening bedrift
 • Aktivitet/metode

 • Strategi workshop marked
 • Salgstrening
 • Pitchtrening investor
 • Investorsøk
 • Aktivitet/metode

 • Investorsøk
 • Salgstrening
 • Pitchtrening investor
 • Øvrig tilbud: Kontaktnett, Nettverksarrangementer, Inkubatorforum, Temadager/kvelder, Investorforum, Almuni, Kontorplass