K+

Vekst

Vekst og utviklingsprosjekter

Langsiktig verdiskapning er et resultat av en rekke gode enkeltbeslutninger, som allokerer virksomhetens kapital og ressurser mot de til enhver tid beste prosjektene.

Vi hjelper din virksomhet til å realisere deres strategi gjennom effektiv identifisering, utvikling og implementering av konkrete forretningsmuligheter og bistår deg gjerne med blant annet

  • identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter og nødvendige partnerskap
  • etablere konsistente prioriterings- og beslutningsprosesser tilpasset virksomheten
  • støtte til en effektiv implementering og integrasjon mot selskapets øvrige virksomhet.
  • reise kapital (virkemiddel apeart, strøkorn etc).

Ta kontakt med Yngve for mer informasjon på yngve@hkp.no eller 916 55 132

Bedriftsrekruttering (Stian)

K+ arbeider med å rekruttere nye bedrifter inn i Kongsvinger regionen.

Om din bedrift vurderer å etablere deg i regionen tar K+ på seg oppgaven med å være din kontaktperson under hele prosessene. K+ har gode forbindelser med de forskjellige kommuners administrasjoner samt virkemiddelapparatet som eventuelt kan bistå finansielt. Her kan nevnes Siva, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

K+ vet hva regionen kan tilby

Vi ønsker deg velkommen til et møte hvor vi kan tilby våre tjenester.

Ta kontakt med Stian på stian@hkp.no eller 905 72 748

Vekst og utviklingsprosjekter

Langsiktig verdiskapning er et resultat av en rekke gode enkeltbeslutninger, som allokerer virksomhetens kapital og ressurser mot de til enhver tid beste prosjektene.

Vi hjelper din virksomhet til å realisere deres strategi gjennom effektiv identifisering, utvikling og implementering av konkrete forretningsmuligheter og bistår deg gjerne med blant annet

  • identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter og nødvendige partnerskap
  • etablere konsistente prioriterings- og beslutningsprosesser tilpasset virksomheten
  • støtte til en effektiv implementering og integrasjon mot selskapets øvrige virksomhet.
  • reise kapital (virkemiddel apeart, strøkorn etc).

Ta kontakt med Yngve for mer informasjon på yngve@hkp.no eller 916 55 132

Bedriftsrekruttering (Stian)

K+ arbeider med å rekruttere nye bedrifter inn i Kongsvinger regionen.

Om din bedrift vurderer å etablere deg i regionen tar K+ på seg oppgaven med å være din kontaktperson under hele prosessene. K+ har gode forbindelser med de forskjellige kommuners administrasjoner samt virkemiddelapparatet som eventuelt kan bistå finansielt. Her kan nevnes Siva, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

K+ vet hva regionen kan tilby

Vi ønsker deg velkommen til et møte hvor vi kan tilby våre tjenester.

Ta kontakt med Stian på stian@hkp.no eller 905 72 748